logo
CC actors

Uppsatta pjäser och kabaréer

Gränsdragningen mellan vad som kan anses vara en pjäs och vad som ska etiketteras kabaré är inte lätt att dra. Musik i föreställningen, ett antal rapsodiska inslag av monologkaraktär och andra inslag kan skapa tveksamhet – om det nu är så viktigt att sätta en etikett. Samtidigt kan gränsdragningen mellan en kabaré och en revy bli en nöt att knäcka beroende på inställning. Läs om respektive pjäs och föreställning och bilda dig en egen uppfattning. Ledtråd är att här handlar det i flera fall om kabaréer och inte revyer.

Alla sjunger 62895(Johan Ohlsson, Birgit Carlstén och Henrik Valentin i ”Havsutsikt sökes” hösten 2014 i Malmö. Bilderna i scenografin av Carl E Blomberg). Foto Björn Hansson.

Genomgående för allt som Henrik Valentin har skrivit är att humorn är påtaglig. 

Drastiskt och farsartad komik eller småmysig och lockande till leenden. Det är inte heller mycket som klarar sig undan dramatikerns observanta blick och vassa tangenter. Men även en dos av allvar och uppriktig sentimentalitet ger närvarokänsla åt pjäserna.

 

Följande verk baseras på texter av Henrik Valentin och är uppsatta på olika håll av institutioner eller grupper:

BLOMBERGS FRANSKA FÖRSÖK

BRÖLLOPSFEBER (huvudförfattare)

DET KALLAS VISST KÄRLEK

DET LJUVA LIDANDET

GINGER OCH FREDS PÅTVINGADE MÖTE

HAVSUTSIKT SÖKES

HUSTRUR VID HAVET

INGEN TID FÖR JULEFRID

JUL IGEN. OCH IGEN!

LJUS I OKTOBERMÖRKER

PÄRLPLATTAN

SOM PLÅSTER PÅ SJÄLEN

SUNDSUTSIKT SÖKES

Manus till flera av Henrik Valentins pjäser finns på DramaDirekt. Teatrar och andra med avtal kan fritt ladda ner dem. Därifrån kan andra även beställa texten i bokform för en mindre summa.