logo
CC actors

Ohälsan tiger still

henrik-valentin-poster-nybro-jpgEtt aktuellt projekt i samarbete med Fonem Förlag och Kulturföreningen Kustliv är ”Ohälsan tiger still” eller ”I en sal på lasarettet”. Det handlar om den ofta stigmatiserande sjukdomen tbc, lungsot som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet svarade för över en fjärdedel av alla dödsfall. Det var under lång tid en folksjukdom som i princip enbart kunde behandlas genom självläkning vid det stora antalet sanatorier (på bilden Romanäs sanatorium utanför Tranås) ända fram till slutet av 40-talet och början av 50-talet då effektiva mediciner kom. Efter hand kunde allt fler skrivas ut som friska.

Det nu aktuella projektet består av ett gestaltande bildföredrag av och med Henrik Valentin  som levandegör flera patienters gripande öden. Framträdandet innehåller även musikinslag och en historisk framställning av den dramatiska kampen mot tuberkulos som än i dag globalt är en otroligt spridd sjukdom med 2 miljarder (!!!) bärare av smittan – i vissa fall av resistenta bakterier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henrik Valentins rundresa till olika orter i Skåne, Blekinge och Småland inleddes den 24 januari 2016 med besök på Regionmuseet i Kristianstad. Årets turné avslutas på biblioteket i Nybro. Nedan bild på Romanäs sanatorium strax utanför Tranås.

Entrefasad low_2934